Favicon files not found

Problem

Vindusglass installert etter 1965 inneholder i stor grad PCB og klorparafiner i fugemassen mellom glasset og rammen. PCB og klorparafiner er farlig avfall som vi skal få ut av kretsløpet, slik at det ikke forurenser miljøet og påvirker klimaet. Det innebærer at vinduer som kasseres må behandles i henhold til kravene ved behandling av farlig avfall. Vinduer har derfor i stor grad blitt kjørt ut av landet og over lengre strekninger til forbrenningsovner egnet for behandling av nettopp slikt farlig avfall. Årlig kasseres ca 30 000 tonn med vinduer i Norge, og glasset representerer dermed en ressurs som går tapt og forsvinner ut kretsløpet.

Løsning

Glass er i utgangspunktet evig gjenvinnbart og kan dermed omdannes til en resirkulert og attraktiv råvare. Utfordringen har vært å resirkulere vindusglass basert på utfordringen med farlig avfall i fugemassen rundt vinduet. Sammen med Glava har Norsk Gjenvinning utviklet en metode som muliggjør en gjenvinningsprosess for vindusglassene. Vår prosess gjør at vi kan benytte verdien i glasset og samtidig sikre at vindusrammen og fugemassen håndteres på en trygg måte som ivaretar miljøet.

Resultat

Dagens løsning innebærer at Norsk Gjenvinning produserer en resirkulert råvare av vindusglass, som er spesielt utviklet for bruk i Glavas produksjon av glassull isolasjon. Norsk Gjenvinning leverer cirka 8.000 tonn glass til Glava i året fra NGs avdeling på Øra. I dag blir både vindusglass og også bilruter fra NGs biloppsamlere tatt ut av kasserte biler over hele landet, sendt til Øra, renset, knust ned etter spesifikasjon og inngår direkte i produksjonen av Glavasisolasjonsprodukter. Dermed tilbyr vi en resirkulert og ikke minst kortreist råvare; fra Øra til isolasjonsproduksjon i Askim, bare noen mil unna.

 

I dag utgjør resirkulert glass om lag 55% av Glavas råvarer i produksjonen av glassull. Glavas krav til høykvalitetsråvarer er svært strenge og produksjonssystemet deres er særs ømfintlig for forurensninger og kan dermed raskt medføre produksjonsstans. Gjenvinningsprosessen til Norsk Gjenvinning gjør at Glava mottar en svært attraktiv høy kvalitets råvare, som er i stand til å erstatte primære råvarer som ellers importeres. Dette betyr at gjenvinningsløsningen til Norsk Gjenvinning både sparer klimaet for store utslipp knyttet til en betydelig reduksjon av langdistanse transport av vinduer som ikke lenger sendes til utlandet for forbrenning, samt at Glava får et betydelig redusert behov for råvarer fra et internasjonalt marked.

Behandlingsanlegg:

Prosesseringsanlegg på Øra

NGs prosesseringsanlegg på Øra tar imot planglass fra hele Norge og gjennom en industrialisert prosess lages et rent råvareprodukt for produksjon av glassull hos Glava i Askim. Alle typer planglass kan leveres her, som for eksempel vinduer og bilruter.

 

Anlegget sikrer at vi har en god og sirkulær utnyttelse av alt planglass i Norge og erstatter bruk av jomfruelige råvarer.

Video:

Gjenvinning av glass

 

Norsk Gjenvinning materialgjenvinner glass, og står for 1/3 av Glavas råvarebehov. Lær mer om gjenvinning av glass.

 

Klikk på videoen for å lære mer om gjenvinning av glass.


Bærekraft i verdikjeden

Les mer om vindusruter

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner