Favicon files not found

Problem

I 2018 ble det produsert 53 millioner tonn tekstiler. Av dette er det kun 1% av tekstiler som resirkuleres og brukes i produksjon av nye tekstiler, mens kun 2% er resirkulert råvare fra andre industrier. Samtidig står tekstilindustrien for 8% av verdens klimagassutslipp og genererer 20% av verdens spillvann. I 2050 estimeres det at det vil produseres 160 millioner tonn tekstiler årlig. Dette betyr at det er et stort behov for å utvikle løsninger som muliggjør gjenvinning av tekstiler, slik at resirkulert fiber kan benyttes til produksjon av nye tekstiler. I dag sendes alt tekstilavfall som håndteres av avfallsaktører til energigjenvinning.

Løsning

Gjennom et tett samarbeid med den svenske aktøren Södra, kan vi nå tilby en alternativ løsning til energigjenvinning, for hvite tekstiler bestående av bomull eller en miks av bomull og polyester. Vår nye løsning innebærer at vi nå tilbyr fiber til fiber gjenvinning, altså en materialgjenvinning for tekstil.

Resultat

Gjennom samarbeidet med Södra tilbyr vi våre kunder å ta ansvar for sine tekstiler, slik at de kan bli til en verdifull råvare og ressurs, i stedet for å sendes til forbrenning. Södra's OnceMore løsning muliggjør å omdanne rene bomullstekstiler og polyester- og bomullmiks tekstiler om til en cellulose pulp. Denne pulpen vil deretter benyttes av neste ledd i verdikjeden, hvor de omdanner pulpen til sytråd. På denne måten vil utrangerte hvite tekstiler bli til en resirkulert fiberråvare som erstatter jomfruelig bomull i nye tekstiler.


Bærekraft i verdikjeden

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner