Favicon files not found

Problem

Porselen, keramikk, krystall og drikkeglass er alle avfallstyper som frem til nå ikke har vært mulig å gjenvinne. Ifølge en undersøkelse Jernia har gjennomført, tror så mange som 64 prosent av befolkningen at porselen kan kastes i beholderen for glass- og metallemballasje. Sannheten er at feilsortering av så lite som 20 gram porselen kan ødelegge gjenvinningsprosessen av ett tonn emballasjeglass fordi det er snakk om forskjellige kvaliteter.

 

Utfordringen knyttet til glass, porselen og keramikk som avfall har lenge gått under radaren når det snakkes om hva som havner på deponi, enda det dreier seg om betydelige mengder. På deponiene har disse avfallstypene blitt sortert som rene masser og klassifisert som inert avfall, det vil si avfall som verken kan løses opp eller brennes.

 

Når vi vet at det finnes store mengder keramikk og porselen og at kundene søker løsninger, var det derfor på tide å sette fokus på denne avfallstypen og finne en løsning som gagner miljøet, og ikke minst kundene våre.

Løsning

Siden 2018 har Norsk Gjenvinning arbeidet med å utvikle landets første gjenvinningsløsning for porselen, keramikk og glass. I tillegg er vi stolte av å ha inngått et samarbeid med Jernia, der vi sammen står for landets første innsamlingsløsning for porselen, keramikk og drikkeglass – slik at vi deretter kan resirkulere dette.

 

Det innebærer at du nå fritt kan levere knust eller gammelt glass, keramikk og porselen i en av Jernias butikker uten å måtte kjøpe noe nytt. Pass bare på å pakke det knuste glasset godt inn i for eksempel en melkekartong, slik at ingen kommer til skade i håndteringen. Er det likevel slik at du skulle trenge å erstatte noe av det gamle, gir Jernia deg 20 prosent rabatt på tilsvarende produktgruppe som det du har levert inn.

Resultat

Ved å tilby disse innsamlingsmulighetene til kundene, bidrar vi ikke bare med gode løsninger, men vi skaper også en forståelse i samfunnet om at avfall er råvarer på avveie. Keramikk, glass og porselen som nå skal samles inn, sendes videre til Norsk Gjenvinnings nye porselensanlegg hvor de vil få nytt liv som råvarer inn i produksjonen av nye produkter. Ødelagte tallerkener og ildfaste former vil blant annet nå kunne erstatte ny betong i ulike bygg-elementer, noe som vil bidra til å spare CO2.

 

Totalt vil resirkulering av glass, porselen og keramikk kunne redusere klimafotavtrykket med 80 prosent, sammenlignet med produksjon av tilsvarende produkt, med nye jomfruelige råvarer.

Behandlingsanlegg:

Gjenvinningsfabrikk for porselen og keramikk

Porselengjenvinningsanlegget i Larvik er Norges første og eneste sirkulære gjenvinningsfabrikk for porselen og keramikk.

 

Anlegget ble åpnet våren 2020 og kan gjenvinne porselen og keramikk til å bli til nye produkter til bygg og anleggsindustrien, slik at det ikke lenger trenger å havne på deponi.

Video:

Samarbeid med Jernia

I samarbeid med Jernia samler vi inn porselen, glass og keramikk for å unngå at dette havner i restavfallet eller feilsortert i beholder for glass og metall.


Bærekraft i verdikjeden

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner