Favicon files not found

Problem

Altfor mange brukte stekepanner og kjeler havner i restavfallet. Dette er ikke av vond vilje, men rett og slett fordi folk ikke vet hvordan de skal kvitte seg med disse produktene, eller det mangler en enkel løsning for å levere fra seg disse produktene når de skal kasseres. Selv om de fleste gryter og panner er laget av metaller som jern, stål og aluminium, skal ikke dette sortes sammen med metallemballasje da dette vil forurense resirkuleringen av glass- og metallemballasje. Samtidig er dette råvarer som kan brukes igjen og igjen, og det er derfor viktig å sørge for at dette blir håndtert riktig og ikke havner i restavfallet.

Løsning

Lenge har avlevering på miljøstasjon vært eneste mulighet for å kvitte seg med gamle kjeler og panner på en forsvarlig måte. I samarbeid med Jernia har vi utviklet en løsning som vil gjøre det enda enklere å holde metallene i omløp. Jernia tar nå imot alle dine brukte kjeler, stekepanner og kjøkkenkniver, og sørger for at dette blir trygt levert til materialgjenvinning. I tillegg mottar du en innbytterabatt på 20 prosent og gode priser på nytt utstyr. Målet er at flest mulig leverer inn ødelagte produkter slik at de kan gjenvinnes fremfor å havne i restavfallet eller forurense resirkuleringen av glass- og metallemballasje.

Resultat

Gjenvinning av metall er en superløsning for klimaet. I 2019 samlet Jernia inn 5,7 tonn metall som ble sendt til materialgjenvinning. Dette sorteres og selges til smelteverk som produserer nye metallgjenstander som spiker, skruer, binders, hageredskaper, emballasje, bilfelger og sykkeldeler. Metall er blant de materialene som er lettest å gjenvinne, og svært mye av det metallet som er i omløp i nye produkter i dag, har vært smeltet om flere ganger.

 

Gjenbruk av metall er hele ti ganger mer klimavennlig enn produksjon av nytt og sparer miljøet for opptil 94% energiforbruk i forhold til nyutvinning. Hvis alle panner og gryter som kastes i Norge blir gjenvunnet kan vi redusere klimagassutslipp med mange hundre tonn årlig.

Behandlingsanlegg:

Shredder på Øra i Fredrikstad

Norsk Gjenvinning Metall sitt anlegg, beliggende på Øra industriområde, er en av landets største fragmenteringsanlegg, hvor vi mottar og fragmenterer jern og metaller fra hele landet, pluss Sverige og Danmark.

 

Anlegget stod ferdig i 2014 og i desember 2019 hadde vi allerede produsert 1 million tonn gjennom shredderen.


Bærekraft i verdikjeden

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner