Norges første "avfallsfrie" butikk

Coop og Norsk Gjenvinning skal lansere Norges første «avfallsfrie» butikk. Visjon 100 er en felles ambisjon om å gå lenger enn andre. Vi tar sikte på å lansere «avfallsfri» butikk. Med det mener vi at alt avfall blir gjenvunnet og at kildesorteringsgraden er 100%.

 

Vi velger å kalle det en visjon, for trolig har det ikke vært gjort før. Med motivasjon, god tilrettelegging og gjennom å tenke nytt kan likevel dette være mulig. Derfor skal vi prøve. I første omgang vil vi gjøre en pilot på et utvalg butikker som selv ønsker å ta denne utfordringen. For å lykkes med dette må vi sikre motivasjon og et virkelig ønske om å få til dette hos våre ansatte, vi må tilrettelegge optimale løsninger i avfallsrom og ikke minst sørge for god dokumentasjon. Erfaringene fra dette blir verdifulle i forhold til hvordan vi skal tenke å utvikle oss videre. Coop og Norsk Gjenvinning har forutsetningene for å få til dette.

 

Vi kommer tilbake med mer informasjon og vil bruke denne siden til å dele erfaringer, bilder og annet som sikkert også kan bidra til å motivere alle til bedre kildesortering.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner