Beste praksis

Å jobbe med kontinuerlig forbedring og slippe fokus på målet er en sikker oppskrift på suksess. De smarteste prøver ofte å lære av de beste, for som regel finnes oppskriften. Noen har gjort det før.


Coop er en av landets beste på kildesortering og ambisjonene er å bli enda bedre. En kildesorteringsgrad på 92% er målet. Faktisk har vi butikker på dette nivået allerede i dag, og disse kan vi lære noe av.

 

10 tips

Her er 10 tips basert på erfaring fra disse butikkene. La oss kalle det beste praksis:

  1. Sett tydelige mål som er kjent for alle
  2. Sørg for at avfallsrommet er ryddig, rent og pent og synliggjør at dette er viktig
  3. Lag tydelige regler for hvordan det skal kildesorteres og heng opp disse på veggen (NG kan hjelpe)
  4. Alt utstyr er tydelig merket slik at feilsortering ikke skal forekomme (NG kan hjelpe)
  5. Plassert beholderen for restavfall lengst bort i avfallsrommet slik at den er minst tilgjengelig
  6. Årlig gjennomgang med kontaktperson i NG med evaluering av løsning
  7. Ledere og medarbeidere tar ansvar og er et godt eksempel for andre
  8. Ha ekstra fokus på riktig sortering av matavfall
  9. Løpende vurdering av tømmekalender slik at utstyret utnyttes optimalt og tømmes halvfulle
  10. Gratis avfallsrapport på e-post fra Norsk Gjenvinning hver måned som viser status (NG kan hjelpe)

Topp 10 butikker på forbedring og kildesorteringsgrad

Her kan du se noen av de som virkelig har lykkes og som er i Norgeseliten:

Forbedring

 

Butikk Forbedring
Extra Stoa 58,5 %
Coop Marked Lesjaverk 50,5 %
Coop Marked Lora 49,7 %
Extra Nesset 47,9 %
Extra Gråtemoen 46,3 %
Coop Prix Rosendal 44,5 %
Coop Marked Østhusvik 41,1 %
Extra Herstrøm 39,5 %
Extra Pindsle 37,4 %
Extra Kvinesdal 36,0 %

Kildesorteringsgrad

 

Butikk Grad
Extra Skarnes 97 %
Matkroken Hjelmås 97 %
Extra Byhaven 97 %
Obs! Bygg Haugenstua 96 %
Obs! Bygg Buskerud 95 %
Obs! Bygg Midttun 94 %
Obs! Bygg Vinstra 94 %
Coop Prix Verdal 94 %
Coop Marked Fortun 94 %
Coop Marked Sørskogbygda 94 %
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner