Favicon files not found

Problem

Hvert år genereres det 80 000 tonn gipsavfall i Norge. Gipsavfall har lenge vært en utfordrende fraksjon, da det består av både forurenset papir og en hard gipskjerne, som det finnes få gode måter å avsette, da det bl.a. har dårlig brennverdi og, frem til nå, har vært vanskelig å separere fra papiret.

 

Til tross for at gips kan materialgjenvinnes i det uendelige, har avfallstypen, i mangel på løsninger i markedet, gått til deponi, med negative konsekvenser som forurensning til luft, grunnvann og lav ressursutnyttelse.

Løsning

I samarbeid med teknologipartneren New West Gypsum Recycling, har Norsk Gjenvinning bygget en gjenvinningsfabrikk for gips i Holmestrand - "Den Sirkulære Gipsfabrikken". Anlegget kan ta imot gipsavfall fra riveprosjekter, nybygg og produksjonsspill, og kan håndtere om lag 50 prosent av alt gipsavfall i Norge noe som tilsvarer nærmere 40 000 tonn. Gjenvinningsgraden fra gipsavfall er høy med over 90 prosent, og det resirkulerte gipspulveret har en meget høy kvalitet.

 

Store gipsprodusenter som tidligere har hentet råvarer i form av gipspulver i Tyskland, har nå inngått en avtale med New West Gipsgjenvinning om leveranser av resirkulert gipspulver fra anlegget i Holmestrand. I praksis betyr dette at det resirkulerte gipspulveret fra Holmestrand vil erstatte deler av råvareimporten fra Tyskland.

Resultat

Etableringen av gipsgjenvinningsfabrikken er et viktig ledd i å sikre at gipsen ikke lenger deponeres og forblir i kretsløpet. Dette er således et viktig fremskritt og en konkret løsning for sirkulærøkonomien. Samarbeidet med vår Kanadiske partner bidrar til at vi har klart å flytte en avfallsfraksjon to nivåer opp i avfallspyramiden og at vi nå kan levere en ettertraktet råvare til norske gipsplateprodusenter. Gjennom «Den Sirkulære Gipsfabrikken» sikrer Norsk Gjenvinning at viktige ressurser blir utnyttet igjen og igjen, at kunder får økt konkurransekraft gjennom redusert avfallskostnad og at produsenter får økt inntekt i produksjon av ferdig produkt.

 

Dette er en industriell løsning som med tanke på høyt volum og god kvalitet gjør det resirkulerte sluttproduktet attraktivt for både gipsprodusentene, men også for aktører i bygg- og anleggssektoren som nå får tilgang til en langt mer bærekraftig håndtering av gipsavfallet sitt. Gjenvinningsløsningen bidrar dermed til å imøtekomme EU's ambisiøse krav om 70 prosent materialgjenvinning fra 2020.

Behandlingsanlegg:

Den Sirkulære Gipsfabrikken

Den Sirkulære Gipsfabrikken i Holmestrand er Norges første sirkulære gipsfabrikk som offisielt ble åpnet i august 2019.

 

På fabrikken gjenvinnes nå ca. halvparten av Norges gipsavfall (40.000 tonn per år).

Video:

Gjenvinning av gips

Gips er evig gjenvinnbart. Gamle gipsplater får nytt liv på vårt anlegg, og sparer klimaet for store CO2-utslipp.

 

Klikk på videoen for å lære mer om gjenvinning av gips.


Bærekraft i verdikjeden

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner