Favicon files not found

Velkommen til ReturniNG

Det finnes gode gjenvinningsløsninger for de fleste avfallstyper. Vi ser likevel at det på flere områder ikke finnes bærekraftige løsninger som tar hensyn til hele verdikjeden fra avfall oppstår til nytt produkt. Dette gjør vi noe med.


ReturniNG er vårt varemerke på bærekraftige løsninger som er etablert i et helhetlig samarbeid der sirkulærøkonomi settes ut i praksis. Vi gir oss ikke, og vil jobbe frem flere løsninger som vil gi nyttige samfunnsbidrag.

For oss handler sirkulærøkonomi enkelt sagt om å la markedet sikre mindre avfall, mer gjenbruk og økt bruk av sekundære råvarer i produksjonen av nye varer. Det handler om nye forretningsmodeller som fører til gjenbruk, ombruk og reparasjon av råvarer i omløp.

 

Les mer om hva vi mener om sirkulærøkonomi ›

Gips

Gjennom «Den Sirkulære Gipsfabrikken» sikrer Norsk Gjenvinning at viktige ressurser blir utnyttet igjen og igjen, at kunder får økt konkurransekraft gjennom redusert avfallskostnad og at produsenter får økt inntekt i produksjon av ferdig produkt.

Les mer ›

Tekstiler

Gjennom et tett samarbeid med den svenske aktøren Södra, kan vi nå tilby en alternativ løsning til energigjenvinning, for hvite tekstiler bestående av bomull eller en miks av bomull og polyester.

Les mer ›

Porselen, glass & keramikk

Keramikk, glass og porselen som nå skal samles inn, sendes videre til Norsk Gjenvinnings nye porselensanlegg hvor de vil få nytt liv som råvarer inn i produksjonen av nye produkter.

Les mer ›

Kjeler, panner & gryter

Metallene i kjeler, panner og gryter sorteres og selges til smelteverk som produserer nye metallgjenstander som spiker, skruer, binders, hageredskaper, emballasje, bilfelger og sykkeldeler.

Les mer ›

Vindusruter

Dagens løsning innebærer at Norsk Gjenvinning produserer en resirkulert råvare av vindusglass, som er spesielt utviklet for bruk i Glavas produksjon av glassull isolasjon

Les mer ›

Bærekraft i praksis

Gjenvinning av plast

Gjenvinning av gips

Gjenvinning av glass

Gjenvinning av papir

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner